Naar inhoud

STA Software B.V.

In samenwerking met STA Software B.V. heeft het team van Adevso software op de markt gezet waarmee bouwbedrijven digitaal kunnen opleveren. Het product bestaat uit meerdere modules: het digitaal opleveren voor aannemers, gereedmelden voor onderaannemers/leveranciers en het beheren van garanties.

Website

STA Software B.V.
STA Software B.V. innovatieve bouwsoftware

Ontwikkelt vanuit de eindgebruiker

De bouwsoftware maakt het voor bedrijven onder andere eenvoudiger om het opleveringsproces uit te voeren. Gevonden gebreken noteert men in een daarvoor ontwikkelde app waarbij goed is gekeken naar de user experience. Door deze een langere periode door een grote groep te laten testen is daaruit het beste resultaat gekomen.

Veilige en kwalitatieve infrastructuur

Veilige en krachtige infrastructuur

Vanaf het eerste moment is er door de professionals van Adevso goed nagedacht over de meest geschikte infrastructuuroplossing. Daarbij is kwaliteit, schaalbaarheid, veiligheid en het toekomstgericht denken voor de bouwsoftware van groot belang geweest op de eindbeslissing.

De verschillende modules en losse apps staan allemaal met elkaar in verbinding om zo informatie over en weer te sturen. Deze informatie is vaak gevoelig. Het team van Adevso heeft tijdens de ontwikkeling van de bouwsoftware rekening gehouden met twee belangrijke punten: geen onnodige informatie over en weer sturen en het volledig versleutelen (encryptie) van deze informatie. Daarnaast is er een streng authenticatiebeleid opgezet waarmee ongenodigde gasten geen toegang hebben tot deze informatie.

Bouwsoftware

Modules

Het totaalpakket van de bouwsoftware bestaat uit meerdere modules. Onze professionals hebben voor iedere module nauwkeurig gekeken naar de verwachtingen en daarbij de meest geschikte oplossing gekozen.

Voor de gereedmelden app die ontwikkelt is voor onderaannemers/leveranciers is gekozen om deze voor de platformen iOS, Android en Windows Phone te ontwikkelen. Deze richting is gekozen om daarmee een zo’n groot mogelijk aantal apparaten te ondersteunen.

Big data inzichtelijk met bouwsoftware

Big data

Om de gegevens die de bouwsoftware verzameld inzichtelijk te maken. Heeft ons team deze big data verzameling in een duidelijk overzicht samengesteld. Om voor aannemers altijd de juiste gegevens naar voren te halen, heeft ons team filters ontwikkelt waarmee de aannemers exact de gewenste gegevens in een overzicht kunnen ophalen.

Super resultaten met onze bouwsoftware

Succesvol

Door de juiste strategische keuzes en inzet van marketing groeit STA Software B.V. snel. De bouwsoftware wordt nu al door ruim 15 bedrijven in heel Nederland met veel succes gebruikt.